Čakali sme na jeho slová: „Svätá Rus.“

 

Neoddeliteľnou súčasťou a najvernejším divákom našich divadelných hier je pán riaditeľ Karok Žák. No nie je iba divákom, ale aj aktérom. V hre Patrím k vám mal sólový výstup v prológu, ktorý začínal slovami Svätá Rus. Na tieto slová  sa čakalo vždy s napätím v zákulisí. A tak na derniére nemal príhovor len pán riaditeľ na javisku, ale aj herci v zákulisí, ktorí spolu s ním otvárali predstavenie s dnes už slávnou replikou. Všetkých prítomných naladil na správnu nôtu, v duchu ktorej sa nieslo každé predstavenie, najmä derniéra.

 

Ako hodnotíte derniéru v starom divadle?

p. riaditeľ:  Dnešný deň je už piaty, takže viem porovnať všetky tieto vystúpenia. Pre mňa sú to ohromné zážitky. Som veľmi nadšený z toho, že naši študenti niečo takéto dokážu. Väčšina ľudí, ktorí ma stretnú po predstavení, gratulujú k úspechu. Chcú, aby som odovzdal pozdrav sestričkám a účinkujúcim. Všetkým sa to veľmi páči. Starší si zaspomínajú na svoje minulé časy, mladší sa poučia. Myslím si, že táto hra skutočne oslnila všetkých. Diváci obdivujú, ako sa za taký krátky čas dá niečo takéto vytvoriť. Teším sa na ďalšie predstavenia. Verím, že to bude ešte ďalej gradovať.

Všímate si herecké prešľapy?

p. riaditeľ: V prvom rade si uvedomujem tie svoje (smiech). Určite áno, ale aj to patrí k tomu. A čím viac to hráme, tým je to na klaňačke spontánnejšie. 

Vnímate nás ako dobrých hercov, súcich do národného divadla?

p. riaditeľ: Hej, poniektorých z vás poznám ako hercov z vyučovacích hodín. Ale tuto ste sa prejavili skvele. Veľmi sa teším a gratulujem všetkým.

Ak by ste mali odkázať niečo sr. Márii Marthe, čo by to bolo?

p. riaditeľ: Veľmi si vážim jej talent, lebo to sa nedá naučiť v škole, to je v nej. Má skvelý výber hercov a má vynikajúce schopnosti na to, aby to zvládla. Pretože zorganizovať 150 ľudí, to je skutočne veľký dar od Boha.

 

Autor: Bea Balážová