Prečo nebol Bang!?!

 

aj-múdri-schybí

Nasledujúci článok obsahuje materiál neprístupný maloletým osobám. Odporúčame, aby takéto osoby čítali článok len v prítomnosti a s povolením svojich zákonných zástupcov, príp. autora článku. Takže môžete.

V kuloároch sa už mnoho na túto tému narozprávalo, mnoho sa popísalo. Ako zodpovedná osoba som mal k danej skutočnosti zaujať stanovisko. Avšak táto otázka zostáva pre väčšinu našich dychtivých čitateľov naďalej nezodpovedaná. Odkedy som sekol s vraždením a dal sa na novinársku dráhu, zhromažďoval som materiály a hľadal spôsob, ako vám celú vec objasniť. Dnes sa sen stal skutočnosťou.

Pôvodné stanovisko KGB uvádzalo, že z hľadiska úspešnosti našej infiltrácie do katolíckych kruhov a lepšieho utajenia mojej osoby by bolo vhodné, aby sa zo mňa v istej chvíli nečakaným zvratom stal kladný hrdina, ktorý Sergeja ušetrí, resp. zachráni. Toto tvrdenie malo len jednu maličkú medzierku: Sergej aj tak zomrel. Vzhľadom  na to, že sme KGB, aj pre toto sme našli vysvetlenie. A síce, zomrel strachom, keď nás uvidel v tmavých klobúkoch a s revolverom. Ruku na srdce, kto z nás by sa pri takom pohľade od strachu ne…. nezosypal?! No ani toto nezamedzilo šíreniu ďalších fám a dohadov, napr. že sme vyvinuli nadzvukovú, voľným okom nepočuteľnú a uchom neviditeľnú muníciu. Niežeby nám takéto fámy nelichotili… Ale vraj pravda vždy po rokoch vypláva na hladinu, čo ako ťažký kameň jej priviažete o nohu. Snažili sme sa tomu v KGB opakovane zabrániť, ale neúspešne. Náš špeciálny tím sa domnieva, že v nej prebieha syntéza vodíka a hélia ktoré ju napokon aj tak vyplaví. V každom prípade, hélium je nasyntetizované, a tak prišiel čas, aby sme aj tieto chýry vyvrátili. Nepoužili sme nadzvukovú muníciu (čím, prirodzene, nechcem povedať, že ju nemáme J). Aby ste pochopili pravú príčinu tohto nevídaného úkazu, musíme sa vrátiť späť na začiatok.

Faktom je, že my v KGB sme chytrí. Veľmi chytrí. Dokonca dosť chytrí na to, aby sme so Sergejom začali tajné vyjednávania ešte pred začiatkom samotnej hry. Áno, taká je pravda, Sergej s nami celý čas paktoval. Niečo ako Hitler so Stalinom (Ribbentrop s Molotovom, ak by mal niekto výhrady). Len vo väčšom. J Jeho smrť-nesmrť, ako aj všetky jeho ostatné „smrti“ boli súčasťou bilaterálnej zmluvy uzavretej medzi Ing. Sergejom Dakovom a KGB, s.r.o. (titul inžinier rádiotechniky mu bol udelený in memoriam, o tom takisto dodnes nikto nevedel). A pretože máme éru „transparentnej politiky“, rozhodli sme sa vám prezradiť aj obsah tejto zmluvy. Mimochodom, prekvapuje ma, že na to nikto z vás neprišiel. Teda nechcem vás podceňovať, možno vám to medzičasom celé doplo. Ešte raz si zrátajme počet predstavení. Bolo ich… je mi ľúto, musíte ten rožok položiť, lebo potrebujete aj prsty druhej ruky. Bolo ich totiž deväť. Stále nič? Iskričky v očiach (KGB vás stále vidí..) mi prezrádzajú, že vám to… ahá, to bol len skrat. Budem teda pokračovať. Pôvodne bolo ale plánovaných len osem predstavení, nie deväť. Deviate bolo pridané až dodatočne. Nikdy ste si nevšimli Sergejovo nápadné ochlpenie v oblasti úst a uší? Správne uvažujete, Sergej je priamym potomkom Romula a Rema, zakladateľov rímskej ríše. Preto tie vodcovské schopnosti. A ich matka bola čo? Podľa zmutovanej legendy vlčica. V skutočnosti to bola mačka divá, poddruh felis silvestris silvestris. Sergej je teda z rodu mačkovitých šeliem. A ako všetci vieme, mačky majú deväť životov. Nebolo vám podozrivé, ako nečujne vždy dopadne na všetky štyri pri skoku do mora? To má po pra-prababke.

Vráťme sa k zmluve. Keď teda naša tajná služba zistila, že sa chystá pridanie deviateho predstavenia, museli sme zakročiť. Deviata smrť by bola Sergejova posledná. A o takého (vraj bývalého) agenta, ktorý bol pýchou námornej akadémie, ale robil nám dobrú propagandu aj na západe, aj medzi kresťanmi, sme si nemohli dovoliť prísť. Preto sa v nedeľu 13. apríla 2013 o 17:32 svetového času (t.j. 19:32 miestneho času) žiaden výstrel neozval. Preto to ticho a tma. Preto nebolo počuť: „Bang!“