Realizačný tím

 

Scenár a réžia  sr. Mária Marthe Gálová
Asistent réžie     sr. Julian Sedláková
Scénografia František Perger
Hudba sr. Yvonne Baková
  p. Luis Caudt 
  Filip Švaral
 Hudobné aranžmány   sr. Lýdia Miklošková
 Choreografia Beba Belovičová
  Ľuboš Topor
 Kostýmy              sr. Margareta Schlegel
  sr. Isabel Poláková
  sr. Mária Monika Vašeková 
  sr. Diana Kotešovská 
  Betka Remeňová
 Organizačné zabezpečenie    Jana Mitošinková